Tjänster

 

Uniformerade väktare

 

Civil Bevakning

 

Utpasseringskontroll

 

Försäljningskontroll

 

Speciella uppdrag

 

Leveranskontroll

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil bevakning

Secutor jobbar i stor utsträckning med att förebygga och förhindra svinn i butiker och centrum med civila väktare "butikskontrollanter" som ingriper vid snatteri och stölder, men även ficktjuveri och olika slags bedrägerier. Civila väktare sköter all kontakt med Polis och skriver tillgreppsanmälan så att butikspersonalen inte behöver vara med vid sådana rutiner

Uniformerade väktare

Uniformerade väktare efterfrågas mer och mer i olika sammanhang, framförallt inom handeln. Detta på grund av den ökade brottsligheten som vi kan se överallt i samhället.

 

Att se en uniformerad väktare anses vara förebyggande med störande moment.

 

Uniformerade väktare inger trygghet och kan vara butikspersonalen och dess kunder behjälpliga på olika sätt

 

Försäljningskontroll

Kontroll av butikspersonal med hjälp av dolda köp för att se hur denne agerar i olika situationer, exempelvis kassahantering och hantering av dricks.

 

Kontroll sker också hur denne gör vid återköp av varor samt att företagets rutiner och kassaregler följs.

 

Utpasseringskontroll

Kontroll av personal vid hemgång från jobbet så att t.ex inköp av varor som denne har med sig hem överensstämmer med kvitto och företagsrutiner. På detta sätt får man bukt med interna stölder. Detta kan även gälla entreprenörer som besöker företaget.

 

Leveranskontroll

Kontroll av leverans av olika slag för att förhindra/förebygga svinn vid ankommande och utgående varor. Även kvalitetskontroller och inventeringar görs av ankommande gods så att godset stämmer med leveransen.

 

Speciella uppdrag

  • Bedrägeri
  • Otrohet, ect.

Secutor erbjuder följande tjänster som ska öka säkerheten för företag, butiker, personal och kunder

 

 

Besöksadress/Postadress:

Ekuddsvägen 21

131 38 Nacka

Telefon: 08-643 14 20

Mailadress: info@secutorsecurity.se

info@secutorsecurity.com

Organisationsnummer: 556676-6456

Innehar F-skattebevis

Bankgiro: 5455-6790